Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Arnošt a Bělinka - 1820

Lidka, lesní dívka

Mařenčin košíček – 1821-22

Věneček pro dcerky vlastenské - 1825

Domácí kuchařka aneb jednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské – 1826 – praktická příručka pro ženy, obsahuje instrukce a návody k vedení kuchyně i komplexní rady k vystupování ženy jako manželky, matky a vlastenky       Domácí kuchařka (98MB PDF)

Bílá růže – 1827, divadelní hra

Křesťanka vzývající Boha - 1827, modlitební knížka

Chudobičky - 1829, sbírka povídek

Dobrá rada slovanským venkovankám aneb Pojednání, kterak lze ony pokrmy sprosté lacině a chutně připraviti, a tak se buď pro budoucí svou domácnost, neb pro službu cvičiti - 1838

Mladá hospodyňka jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla - 1840

Jaroslav a Terinka - 1841

Kafíčko a vše, co je sladkého - Sto předpisů, kterak se všeliké nápoje i to, co je k přikousnutí při besedách neb společnostech paní a pánů, připravovat mají - 1843, 1845

Masopustní žert – 1846, divadelní hra, vydáno posmrtně
 

 

AKCpng