Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Litomyšlské paní a dívky se poprvé po smrti své zakladatelky sdružily v roce 1875, aby pomohly při přípravě odhalení pomníku M. D. Rettigové na litomyšlském hřbitově, poté se však sdružení rozešlo. Za necelých 10 let se paní a dívky sešly znovu k uspořádání velkého bazaru ve prospěch Ústřední Matice Školské. Akce byla úspěšná a přivedla tehdejšího starostu Františka Gregora k myšlence, aby zúčastněné ženy zůstaly v trvalém spolkovém svazku. Dne 2. července 1884 byly zadány stanovy spolku a svou činnost započal spolek valnou schůzí, konanou 26. dubna 1885. Vedení spolku zavedlo pravidelné pondělní podvečerní schůzky členstva a hostů, při kterých probíhaly čtenářské besedy a postupně se vyvinuly ve schůze s poučnými přednáškami a bohatým hudebním nebo recitačním programem. Hned v prvním roce činnosti byl při spolku založen pěvecký sbor, sbormistrem se stal učitel František Vogner. Od druhého roku byla zvolena předsedkyní spisovatelka Teréza Nováková (vedla spolek v letech 1886-1887, 1888-1895). Spolek pořádal také výstavy ručních prací, kreslířské kursy, půjčoval knihy a časopisy. Paní a dívky se také se věnovaly charitativní činnosti- zřídily kuchyni pro místní chudé žáky, vařily polévky, rozdávaly mléko s pečivem a při vánočních besídkách i oblečení. Výbor spolku se staral o děti v městském sirotčinci, založil lékařskou poradnu ve městě a r. 1917 instituci Ochrana matek a dětí.

Padesátiletá činnost spolku byla zhodnocena v jubilejním Almanachu Spolku paní a dívek vydaném v r. 1935 v Litomyšli. Činnost spolku zanikla za druhé světové války.

 

AKCpng