Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Spolek paní a dívek v Litomyšli vznikl v únoru roku 2004 v rámci stávajícího Sboru paní dívek jako sdružení žen, které se chtějí setkávat a ovlivňovat svou činností veřejný život Litomyšle a hlásí se k tradici původního Spolku paní a dívek. Jak jsem již zmínila v předcházejících kapitolách, na tuto činnost částečně navazuje Sbor paní a dívek v Litomyšli, avšak jeho hlavní náplní je zpěv, proto v jádru sboru vznikla iniciativa k obnovení původního poslání tohoto ženského spolku- tedy vzdělávání a humanitární práce. Výbor spolku tvořily Vendula Látalová, Lenka Košková a Pavla Brýdlová. V současné době jsou členkami V. Látalová, L. Košková, Vlasta Ritzingerová a Dana Bažantová.

V letech 2004 - 2007 spolek uspořádal celkem 15 debatních večerů v malém sále zámeckého pivovaru s přednáškami zajímavých osobností na různá témata, volená tak, aby zajímala hlavně (ale nejen) ženy a byla pokud možno zaměřená na aktuální otázky a problémy.

 

AKCpng