Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Při výběru svého názvu sáhl sbor k tradici a inspiroval se názvem Spolku paní a dívek v Litomyšli, který v našem městě působil již od konce 19. století do začátku druhé světové války . Sbor paní a dívek se poprvé sešel ke sborovému zpěvu 6. února 1995. Zprvu se přihlásilo 14, do konce roku 26 žen, aby se každé úterý scházely ke společnému zpěvu.

První veřejné vystoupení a zároveň křest sboru se konal 21. října 1995 v zámeckém divadélku. Před vystoupením Filigránu, ochotnického divadelního spolku z Litomyšle, sbor dirigovaný Ivou Pulgretovou zazpíval píseň Teče voda, teče.  Tím se zapsal do povědomí litomyšlské veřejnosti a od té doby se často podílí na kulturních akcích nejen v Litomyšli, ale v celém litomyšlském regionu.

 

AKCpng