Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší bábovku na Gastronomických slavnostech M. D. Rettigové v roce 2018!

 

Magdalena Dobromila Rettigová byla nejen vynikající kuchařka, ale také znamenitá cukrářka, a dobrá bábovka jistě patřila na stůl ke kafíčku, u něhož litomyšlské paničky diskutovaly o postavení žen ve společnosti. Součástí gastroslavností bude proto opět soutěž o nejlepší „domácí“ bábovku.

Hospodyňky mohou v neděli 20. května 2018 přinést upečenou soutěžní bábovku spolu s receptem do stanu na Smetanovo náměstí. Bábovku bude možno na místě pocukrovat. Vyhlášena bude nejhezčí, nejchutnější a celkově nejlepší bábovka. Odměnu získají všichni účastníci, vítězové samozřejmě největší. Nejhezčí bábovku vyberou návštěvníci, nejchutnější bábovku odborná porota a celkově nejlepší bábovka bude určena součtem bodů od odborné poroty a od návštěvníků.

 

Přihlášení:

Do soutěže není třeba se hlásit předem, stačí 20. 5. 2018 mezi 11. a 12. hodinou přinést upečenou soutěžní bábovku spolu s receptem do stanu na Smetanovo náměstí. Bábovku je možno na místě pocukrovat.

Recept musí obsahovat:

  • Seznam použitých surovin
  • Množství použitých surovin
  • Pracovní postup včetně doby pečení
  • Jméno hospodyňky, kontakt (adresa, telefon, e-mail)

Můžete přidat vysvětlení původu receptu - jak či od koho se dostal do vaší domácnosti.

Bábovky budou hodnoceny od 12:30 v průběhu nedělního společného hodování.
Hodnotit bude porota složená ze zástupců profesionálů-cukrářů, osobností města a Sboru paní a dívek.

Ve 13:30 bude vyhlášeno devět výherců. Věcnou cenou budou odměněna první tři místa v kategoriích nejhezčí, nejchutnější a celkově nejlepší bábovka.

Odměny budou upřesněny.

Recepty bábovek budou zveřejněny na internetových stránkách gastroslavností a nabídnuty k publikování mediálním partnerům.

 

AKCpng